فراخوان چاپ مقاله علمی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه

در دوفصلنامه علمی ایرانی حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی

 

مجله ایرانی حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی،  مجله علمی است که به‌صورت دو فصلنامه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (پروانه انتشار رسمی به شماره 85988 مورخ 25/۰9/1398) از سوی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) منتشر می‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و پژوهشگران متخصص داخلی و خارجی به انتشار مقالات علمی درزمینهٔ حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی و موضوعات مرتبط به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی می‌پردازد.

 این مجله طیف وسیعی از حوزه‌های مرتبط با حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی را دربرمی‌گیرد و حوزه‌های مقالات می‌توانند سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را در بربگیرند.  برای نمونه این حوزه‌ها می‌توانند موارد ذیل را شامل شوند:

- حقوق حاکم بر مناطق دریایی (دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره).

- حقوق حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی، ازجمله تنگه هرمز.

- حقوق حاکم بر آب‌های داخلی و رویه دولت‌های ساحلی.

- حقوق حاکم بر دریای آزاد و استفاده‌های مشروع از آن.

- حقوق محیط‌زیست دریایی.

- حقوق حاکم بر انجام پژوهش‌های علمی دریایی.

- حقوق ماهیگیری.

- حقوق گردشگری دریایی.

- حقوق توسعه پایدار دریایی.

- حقوق حاکم برساخت جزایر مصنوعی و دیگر تأسیسات مجاز.

- حقوق حاکم بر استخراج نفت در دریا.

- حقوق حل‌وفصل اختلافات و مراجع صلاحیت‌دار در چارچوب حقوق دریاها.

- تحلیل آرای مراجع صلاحیت‌دار حل‌وفصل اختلافات حل‌وفصل اختلافات در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها.

- امنیت دریایی و مقابله با جرائم دریایی (ازجمله تروریسم و دزدی دریایی).

همچنین این مجله علمی می‌تواند موضوعات بین‌رشته‌ای مرتبط را درزمینهٔهایی همچون حقوق دریایی موردبررسی قرار دهد.

مزایای چاپ مقاله در مجله ایرانی حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی:

 

•انتشار رایگان مقالات علمی پذیرفته‌شده.

بهره‌مندی از هیئت تحریریه باتجربه و متخصص.

• بررسی سریع، علمی و حرفه‌ای مقالات.

•ارسال نسخه چاپی و الکترونیکی از طریق سیستم ارسال پستی و آنلاین.

•دسترسی آنلاین به سایت مجله و مقالات پذیرفته‌شده در سرتاسر جهان. 

هیئت تحریریه مجله مصمم است تا نخستین شماره مجله را در نیمه دوم خردادماه 1399 خورشیدی منتشر نماید. بر این اساس از همه اساتید و پژوهشگران متخصص در حوزه‌های حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی دعوت بعمل می‌آورد تا مقالات علمی-پژوهشی خود را مطابق باراهنمای مجله برای بررسی و چاپ بر روی سایت اینترنتی مجله به آدرس ذیل بارگذاری نمایند.

مقالات ارسالی نباید به هیچ مجله داخلی یا خارجی ارسال‌شده باشند و لازم است که نویسندگان محترم ضمانت‌نامه مربوطه را نیز امضا و ارسال نمایند.

قابل‌ذکر است که پیرو تائید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)  در تاریخ 4/9/1398 به‌محض چاپ دو شماره از این مجله، مقالات چاپ‌شده در تمام شماره‌های پیشین مجله، از امتیاز مقالات علمی-پژوهشی برخوردار خواهند شد.

آدرس وب‌سایتمجله ایرانی حقوق دریاها و سیاست‌گذاری دریایی:

http://www.irlsmp.org